Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa

Mitä on ratkaisukeskeisyys?

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa korostetaan yksilön voimavaroja. Menneisyyden sijaan terapian pääpaino on nykyisyyden ja toivotun tulevaisuuden käsittelyssä. Tarkasteltaviin asioihin etsitään myönteisiä näkökulmia ja asiakasta autetaan kokeilemaan uusia, luovia keinoja edetä elämässään toivomaansa suuntaan. Terapeutti ei tarjoa asiakkaalle valmiita ratkaisuja, vaan niitä etsitään yhdessä asiakkaan kanssa hänen omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan hyödyntäen.

Oma osaamiseni

Erityisosaamistani ovat työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvät teemat, masennus- ja ahdistuneisuusoireet sekä erilaiset elämän muutos- ja kriisitilanteet.

Ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi valmistumisen jälkeen olen täydentänyt osaamistani mm. psykofyysisen psykoterapian vuoden pituisella peruskoulutuksella sekä traumaattisten kriisien ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) lyhytkoulutuksilla. Työn alla on kognitiivisen lyhytterapian kaksivuotinen koulutus, ja syvennän myös parhaillaan mielen ja kehon kokonaisuuden ymmärrystäni Suomen Joogaliiton kuusivuotisessa jooganopettajakoulutuksessa.

Terapiapaikat

Tällä hetkellä vastaanottoni on täynnä, mutta voit tiedustella kertaluontoisten tukikeskustelujen tai lyhytkestoisen terapian mahdollisuutta.

Ota yhteyttä: tiina.anttila@timanttila.fi.